ภาพเขียนพิมพ์แคนวาส

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

          น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"

                      ข้าพระพุทธเจ้า

       บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

          น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

               เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"

                      ข้าพระพุทธเจ้า

       บริษัท บี เอ็ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เอกสารที่แนบ